ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

Εκλογές για την ανάδειξη Μητροπολίτη Κιτίου